Möte 10/12 2009

Torsdagen den 10 december 2009, kl. 16.00
Lokal: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Program
Erik Hevreng, chef Affärsanalys, Länsförsäkringar berättar om arbete kring ombildning av livbolag från ömsesidigt verkande till vinstutdelande samt Länsförsäkringars fortsatta arbete.

Ordföranden inleder med ordinarie föreningsärenden
1. Val av justeringsman
2. Meddelanden
3. Övriga frågor

Efter mötet följer pub med snittar och snacks.