Minnesanteckningar från FN:s klimatpanel IPCC

Jordens klimat blir allt varmare, och det är människans påverkan som är huvudorsaken. Det slås fast i den ”Summary for policymakers” som presenterades i Stockholm den 27 september 2013 av FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC. Aktuarieföreningen var inbjuden till presentationen och Lasse Klingberg var vår representant. Han sammanfattar presentationen med att den innehöll mycket information, samt att han tror att aktuarier kan göra sig nyttiga i de här problemställningarna, och att det är viktigt att ha en bra kontakt för att skapa möjligheterna.

Läs minnesanteckningar här

Gå till Global Challenges Foundation