Medlemsmöte om Implementering av Aktuariefunktionen 22 nov 2016

Föredraget kommer att handla om aktuariefunktionens roll enligt nya Solvens II reglerna, hur denna kan implementeras i verksamheten och vilka samarbetsytor det finns mot andra övriga delar av verksamheten. Fokus kommer att läggas på huruvida funktionen kan agera oberoende samtidigt som den bör jobba tätt ihop med verksamheten. Solvens II ställer speciella krav på aktuariefunktionens minst årliga skriftliga rapportering till styrelsen och föredraget kommer att gå in på hur detta arbete har genomförts inom Storebrand-/SPP-koncernen.