Medlemsmöte den 5 september

Föredrag om innehåll i och tillämpning av IFRS4 – utkast till ny standard för redovisning av försäkringsavtal från IASB.

Tid : Torsdagen den 5 september kl 17.00

Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86

Lagom till midsommar publicerade IASB sitt uppdaterade utkast till ny redovisningsstandard för försäkringsavtal. Detta är sannolikt det sista tillfället för branschen att lämna synpunkter på innehållet i det som kommer att bli framtidens redovisningsmodell för försäkringsavtal. Kommentarer till utkastet kan lämnas till IASB fram till den 25 oktober.

På mötet träffar du Johan Jönsson som är aktuarie och Thomas Heneryd som är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist, båda från PwC. De kommer att gå igenom huvuddragen i den föreslagna standarden, kortfattat kring de delar som är relativt oförändrade och mer ingående kring de fem områden där IASB specifikt söker feedback. Fokus kommer ligga på hur förslagen påverkar den svenska marknaden och ett antal typiska försäkringsprodukter.

På mötet kommer också Karin Chenon från Svensk Försäkring att delta. Hon kommer kort att berätta om vilka förändringar Svensk Försäkring försöker få igenom i förslaget till IFRS4 samt också om den miljö med olika grupperingar och kanaler för att påverka som utvecklingsarbetet bedrivs  i.

Efter föredragen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Då ämnet är omfattande kan föredragen komma att bli ca 1 timme och 30 minuter.

 Förhandsanmälan till sammanträdet görs till Hannah Reijs Richards via hannah.reijs.richards@skandia.se

Anmälan görs senast måndagen den 2:a september kl 15. Vänligen var tydlig med om anmälan avser exklusive eller inklusive måltid (100 kronor) och om vegetarisk kost önskas. Anmälan till måltiden är bindande.

Preliminära medlemsmöten inbokade under hösten:

Stig Rosenlund (tidigare aktuarie på Länsförsäkringar), 22:a oktober, om sin forskning inom reservsättning.

Jeffrey Davis (chefaktuarie på White Mountains och Sirius Group), 10:e december, om effektiv aktuariell kommunikation.

Observera att dessa föredrag och datum är preliminära, i vanlig ordning kommer ett utskick i anslutning till medlemsmötet.