Medlemsmöte den 29 oktober 2015

Paneldiskussion:   

Organisation av Aktuariefunktionen

Kort föredragning av regler kring aktuariefunktionen (Jan Åke) samt diskussion av tolkning och organisation med Panel och Publik med Jan Åke som moderator.

Panel: Mårten Ajne från GAA Actuaries, Per Jakobsson från FI, Maria Liljedahl från Folksam, Lasse Klingberg från Sirius, Fredrik Palm från Alecta, Jan Åke Persson från PwC

Ämnen att diskutera kan vara: Grad av oberoende, att tillämpa proportionalitet, villkor för outsourcing bl.a. kompetenskraven, att ha ansvar för flera centrala funktioner, aktuariefunktionens rapportering, validering av FTA samt värderingsdokumentation med mera.

Fullständig kallelse hittar du här

Länk till anmälan: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain