Medlemsmöte den 25 oktober

Välkomna till Aktuarieföreningens medlemsmöte den 25 oktober!

Kvällens talare är John Brandel, Manager på Ernst & Young

”Evaluering av metoder för att sätta case-by-case reserver inom skadeförsäkring”

Presentationen visar hur tre olika statistiska metoder utvärderas och jämförs för att sätta reserver på skadenivå. För långsvansade produkter är det viktigt att skadereserven är någorlunda väntevärdesriktig varför det kan vara en fördel att använda statistiska metoder. Fokus kommer ligga på en metod som baseras på en GLM-modell vilken kan antas vara bra på att följa trender i de underliggande riskerna. Denna metod jämförs med två enklare metoder applicerat på en sjuk- och olycksfallprodukt.

Anmälan sker senast den 22 oktober till kaidi.oja@lansforsakringar.se

Anmälan till måltiden är bindande.