Medlemsmöte den 22:a oktober

Föredrag om reservsättningsmetoder inom sakförsäkring.

Tid: Tisdagen den 22 oktober kl. 17.00
Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86

Stig Rosenlund, forskare inom matematisk statistik och tidigare aktuarie på Länsförsäkringar, presenterar sina egenutvecklade metoder för skadereservsättning och skattning av osäkerhet i reservprognoser inom skadeförsäkring. Metoderna benämns Reserve by Detailed Conditioning (RDC) respektive Bootstrapping Individual Claim Histories (BICH) och en artikel kring dessa metoder är publicerad i Astin Bulletin 2012:1.

Kallelsen hittar du här.

Förhandsanmälan till sammanträdet görs till Hannah Reijs Richards via hannah.reijs.richards@skandia.se