Medlemsmöte den 17 september

Måndagen den 17 september kl. 17.00 hos Länsförsäkringar

Charlotta Carlberg, Movestic, talar om könsneutrala premier.

Vilka är orsakerna och drivkrafterna till att tillämpa könsneutrala premier? En övergång till könsneutrala premier kräver att alla medlemsländer ändrar sin hantering. Hur tydligt är det vad man får göra och vilka oklarheter finns kvar inom området (dvs nya premier, grupper, tjänstepension, osv)? Är det sannolikt att könsdifferentiering kommer att tillåtas igen?

Förhandsanmälan till sammanträdet görs till
Kaidi Oja via kaidi.oja@lansforsakringar.se.

Anmälan görs senast onsdagen den 12 september kl 15.
Vänligen var tydlig med om anmälan avser exklusive eller inklusive måltid och om vegetarisk kost önskas. Anmälan till måltiden är bindande.

Kallelse föreningsmöte 2012 4

Klicka här för presentationen: Könsneutrala premier