Medlemsmöte 6 sep 2016

Föredrag om Överskottsberoende avkastningsränta

Föredragshållare är Tomas Flodén och Anders Munk från AMF

Fullständig kallelse finns här.

Anmälan görs här.

Info om planer på ny praxis för medlemskap ges på mötet.