Medlemsmöte 3 februari 2015

Medlemsmöte 3 februari 2015 på PwC, Torsgatan 21. Ämnet är förändringen av garantiräntan genom Länsförsäkringar Livs Nya Trad, och föredragshållare är Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Liv.

För att kunna ge sina kunder en bättre avkastning erbjuder Länsförsäkringar Liv sina befintliga kunder att ändra i sitt villkor och sänka nuvarande garantiränta och därmed få en annan placeringsportfölj med möjlighet till högre avkastning över tid. Föredraget går igenom bakgrund till och planering av förändringen samt hur genomförandet går.

Fullständig kallelse återfinns här.