Medlemsmöte 23 april

Aktuarieföreningen kallar till ett medlemsmöte kl. 17.00 den 23 april.

OBS! Lokal: Skandia, Lindhagensgatan 86

Kvällens tema:

Katastrofrisk inom livförsäkring – modellering och prissättning

Erland Ekheden

Inom sakförsäkring ägnas en del kraft åt att modellera katastrofrisk såsom stormar och översvämningar. Men hur är det på livsidan? Stora olyckor och katastrofer kan bli dyra för en livförsäkrare. Vi minns förödande händelser som Estonia och tsunamin, men hur stora är riskerna för livbolagen egentligen? En modell för livkatastrofrisk kommer att presenteras. Modellen kan användas både för att bedöma risk och för prissättning av återförsäkringskontrakt för livkatastrofer. För att få användbara skattningar behövs det som bekant data, både svenska och internationella katastrofdata har samlats in och kommer redovisas.

Förhandsanmälan till sammanträdet görs till Hannah Reijs Richards via hannah.reijs.richards@skandia.se.

Anmälan görs senast torsdagen den 18 april kl 15. Vänligen var tydlig med om anmälan avser exklusive eller inklusive måltid och om vegetarisk kost önskas. Anmälan till måltiden är bindande