Medlemsmöte 22 nov 2016

Välkomna på medlemsmöte om ”Implementering av Aktuariefunktionen”.

Plats: Folksam (Bohusgatan 14, Stockholm).

Roland Kristen, ansvarig för Aktuariefunktionen inom Storebrandkoncernen, talar om aktuariefunktionens roll enligt nya Solvens II-reglerna, hur denna kan implementeras i verksamheten och vilka samarbetsytor det finns mot övriga delar av verksamheten. Fokus kommer att ligga på huruvida funktionen kan agera oberoende samtidigt som den bör jobba tätt ihop med verksamheten. Solvens II ställer speciella krav på aktuariefunktionens minst årliga skriftliga rapportering till styrelsen och föredraget kommer att gå in på hur detta arbete har genomförts inom Storebrand- och SPP-koncernen. Fullständig kallelse finner du här.