Medlemsmöte 22 april 2014

På mötet ska beslut fattas om förslag till nya stadgar som förhoppningsvis fastställer dessa. Föredraget hålls av Peter Händel från KTH och handlar om

Telefonen som givare  för försäkringstelematik – sanning eller fiktion?

Tid : Tisdagen den 22 april 2014 kl 17.00

Plats: PwC, Torsgatan 21 (i Bonnierhuset)

Du hittar kallelsen till medlemsmötet här

Du hittar förslag till nya stadgar här

För att anmäla dig till mötet klicka här