Medlemsmöte 21 januari 2016

Föredrag: Tarifföreningarna – historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt

Föredragshållare: Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt vid Stockholms Universitet

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 Stockholm, 17:00

Innehåll: Om försäkring lär har sagts att ”grunden ska vara vetenskap, medlet affärsverksamhet och ändamålet socialpolitik”. Uttalandet gällde livförsäkring men kan sägas gälla för försäkring generellt. Affärsverksamheten bedrivs av försäkringsbolagen och det socialpolitiska säkras av lagstiftaren. Men den vetenskapliga verksamheten bedrevs i nästan 100 år i s.k. tarifföreningar. Tarifföreningarna var ett slags kluster bestående av försäkringskunniga personer, däribland aktuarier. Föredraget kommer att behandla tarifföreningarnas historik, hur tarifföreningarna påverkade försäkringsrättens utveckling samt kopplingen mellan dagens försäkringsavtalslag och moderna försäkringsvillkor och tarifföreningarnas verksamhet.

Anmälan görs här

Fullständig kallelse finns här