Medlemsmöte 14 juni 2016

Information om fortsatt arbete med medlemsskapsformer

Föredrag : Försäkringsföretagen och finansiell stabilitet – en orientering om den pågående internationella diskussionen

Föredragshållare: Magnus Strömgren, Finansinspektionen

Fullständig kallelse finns här.

Anmälan görs här.