Medlemsmöte 13 juni

Erik Alm talar om könsneutrala premier.

Könsneutrala försäkringspremier – EU-domstolens beslut och dess konsekvenser.