Medlemsmöte 10 juni 2015

Föredrag:  Finansinspektionens undersökning om försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2

Föredragshållare: Per Jakobsson och Younes Elonq aktuarier på Finansinspektionen.

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 Stockholm

Innehåll:  Per och Younes presenterar Finansinspektionens undersökning om hur långt svenska försäkringsföretag har kommit förberedelserna för att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2-regelverket. Undersökningen genomfördes genom möten med utvalda försäkringsföretag. Nämligen fem livförsäkringsföretag och fem skadeförsäkringsföretag. Våra slutsatser visar att de undersökta företagen behöver göra mer i sina förberedelser inför det nya regelverket som träder i kraft den 1 januari 2016.

Anmälan görs här

Fullständig kallelse finns här