Medlemsavgifter 2007

Röstberättigade medlemmar: 750 kr
Associerade medlemmar: 400 kr
Studerande: 100 kr

Röstberättigade medlemmar huvudsaklingen verksamma inom högskola och universitet: 400 kr

Medlemmar födda 1942 eller tidigare: 100 kr

Ej yrkesverksamma medlemmar födda 1947 eller tidigare: 100 kr