Material till årsmöte 2021

Se material till årsmötet här:

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Valberedningens förslag till funktionärer i Aktuarieföreningen 2021
Medlemsavgifter för Svenska Aktuarieföreningen
Hedersmedlemmar Svenska Aktuarieföreningen 2021
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020