KTH Insurance Mathematics's Day

KTH genom Boualem Djehiche och Filip Lindskog organiserar en 1-dagars konferens med tema försäkringsmatematik den 11 maj.

Information och preliminärt program finns här:

Deltagande är gratis och alla intresserade välkomnas.