Kostnadsfritt seminarium om trafiksäkerhet & mätning av hastighet

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i vägtrafiken – och från etappmål på vägen dit. För att uppnå målen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, dvs man formulerar mål för ett antal indikatorer och utvecklingen av dessa följs upp och avrapporteras årligen. Arbetssättet har varit mycket framgångsrikt och resultaten har väckt internationell uppmärksamhet.

Vid seminariet kommer Matts-Åke Belin Maria Varedian vid Trafikverket att presentera målstyrningsarbetet samt berätta om hur hastighetsdata samlas in och sammanställs. Gösta Forsman, Statisticon, berättar i korthet om mätning av övriga indikatorer.

Vad innebär målstyrning? Vilka är etappmålen? Hur används indikatorer för att nå målen? Hur har indikatorerna valts? Hur samlas data in? Hur sammanställer man data till en indikator?

Målgruppen är personer som är intresserade av metod- och kvalitetsfrågor inom statistik.

Anmäl dig här, senast den 14 juni. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 17 juni 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal Makt och Norm.

Seminariet anordnas av Staticon AB, som du kan läsa mer om här.