Kompetenskrav fr. 2016

Kompetenskraven för diplomerad medlem genomgår vissa förändringar med anledning av de kommande reglerna från Finansinspektionen. Läs en sammanfattning här.