Kommande möten och aktiviteter

Här noterar vi kort vilka kommande medlemsmöten / aktiviteter som planeras.

Medlemsmöte den 6 november 2014 kl 17.00 på PwC – Torsgatan 21

Föredragshållare är Lena Friman Blomgren, jurist på Svensk Försäkring, som talar om ”Hur man navigerar i floran av regelverk”

Föredraget tar upp frågor om hur direktiven (Solvens II, Omnibus, IORP) samt övriga regelverk förhåller sig till varandra med bakgrundinformation och guidning i hur försäkringsbolagen kan förhålla sig till dessa samt något om implementation i svensk lag.

Du hittar den fullständiga kallelsen här.

Årets etikseminarium Tid den 10 november 2014 på PwC – Torsgatan 21

Seminariet belyser frågan om vad det innebär för en aktuarie att agera professionellt. Genomgånget etikseminarium är ett krav för diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen.

Du hittar den fullständiga kallelsen här.