Information – ändringar krav för medlemsskap i SAf

SAf planerar att förändra kraven för medlemskap och de medlemskategorier som finns.
Förändringarna planeras för att kunna läggas fram och beslutas på årsmötet 2016-03-10.
Du kan läsa mer om de planerade ändringarna i bifogat dokument.

Information medlemskategorier 2015-12-17

Efter ett händelserikt 2015 önskar vi er alla,

God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen