Gå med i ASTIN

ASTINs styrelse har gått ut med en inbjudan till aktuarier att gå med i ASTIN. Se här för en kopia av brevet.

Se också nedan för en introduktionsfilm till ASTIN.