Fakturabetalning upplagd för Etikseminarium 10 nov 2015

Av misstag har kortbetalning angivits som enda möjliga betalningsmetod vid anmälan till Etikseminariet. Detta är nu ändrat och det går att anmäla sig mot fakturabetalning!

Genomgånget etikseminarium är ett krav för diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen.

Årets Etikseminarium går av stapeln i Ernst & Youngs lokaler på Jakobergsgatan 24 den 10 november och belyser frågan om vad det innebär för en aktuarie att agera professionellt.  Man kommer att beröra kontinuerlig yrkesutveckling för aktuarier (CPD), legala frågor, etiska regler och disciplinära processer.

Lunch kommer att serveras under dagen.

En avgift om 500 kr exklusive moms kommer att faktureras deltagarna.

Anmälan görs här: https://forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain.

Anmälningar tas emot t.o.m. den 5 november.

Fullständig kallelse finns här.