ESAP2 – The Actuarial Function

Second exposure draft from AAE on ESAP2 European Standard of Actuarial Practice, se dokument nedan.

Detta är den andra exposure draften på en Europeisk Standard avseende hur Aktuariefunktionens rapport ska se ut, sänds nu ut på konsultation. Vi publicerar den här på hemsidan för att den ska bli känd i föreningen, för att starta en diskussion samt bereda er möjlighet att dra nytta av innehållet.

Kommentarer och synpunkter ska skickas till AAE senast den 4:e september. Någon formell remissgrupp finns inte formerad, men vi söker någon som kan hålla ihop ett remisssvar med våra synpunkter. Den som är intresserad, hör av dig till JanAke.Persson@se.pwc.com

Promulgation of 2nd exposure draft of ESAP2 to MAs 080615 final
2015 06 08 – ESAP2 Exposure Draft_clean
2015 06 08 – ESAP2 Exposure Draft tabular_clean