ERM-utbildningen

Inom ramen för ERM-utbildningen såsom tidigare kommunicerats erbjuder Svenska Aktuarieföreningen i samarbete med KTH följande kurser:

SF2942 Portfolio Theory and Risk Management http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf2942/

och

SF2980 Risk Management http://www.math.kth.se/matstat/gru/5b1580/

Bägge kurserna är på 7,5 högskolepoäng. SF2942 läses från början av september till mitten/slutet av oktober (period 1 på KTH). SF2980 läses från slutet av oktober till mitten/slutet av december. Läses bägge kurserna så svarar det mot halvtidsstudier under en termin.

Avgiften är 15 000 kronor per kurs.

Ansökan skickas till kansli@aktuarieforeningen.se senast den 27 augusti. Ange följande information: namn, kontaktinformation, bolag, yrkesroll/utbildning, faktureringsunderlag.