Ekonomi, skatt och riskhanteringsseminariet, 6 november

Svenska Försäkringsföreningen och Svenska Aktuarieföreningen bjuder in till ett samarrangemang för en aktuell uppdatering av utvecklingen i inom försäkring och pension. Under seminariet diskuteras frågeställningar som ekonomi, redovisning, skatt och risk, med en praktisk infallsvinkel. Målgruppen för seminariet är anställda inom försäkrings- och pensionsinstitut t.ex. redovisningsspecialister, aktuarier, risk managers, compliance officers, internrevisorer och affärsledning. Seminariet riktar sig även till rådgivare, försäkringsförmedlare, revisorer, advokater, analytiker och kundansvariga inom bank- och börsbolag.

Moderator för dagen är Carola Fornelid, aktuarie, CaFo Actuarial Management AB.

Se inbjudan och anmäl dig här