Ekonomi, skatt och riskhanteringsseminariet, 6 november

Årets upplaga av Ekonomi och skatteseminariet innehåller även avsnitt om riskhantering.  Vissa delar av seminariet tar upp aktuell utveckling av regleringen inom försäkring och pension, andra delar är mer inriktade mot praktisk påverkan och utformning av verksamheten till följd av förändringar i regelverk och omvärld. Du kommer bl.a. att möta Catrina Ingelstam (CFO på Folksam) samt Petra Holmberg (CRO på Länsförsäkringar). Under rubriken ”Riskhantering i praktiken” delar Björn Persson och Viktor Lindroth från PwC med sig av sina erfarenheter. Därutöver möter du också specialister inom redovisning, skatt och regelverk samt företrädare för finansinspektionen. De kommer att behandla aktuell utveckling av ramverket inom försäkring och pension.

På seminariet kommer för första gången ”Utredningen för Särskild reglering av tjänstepensionsinstitut” (tillämpning av tjänstepensionsdirektivet) att offentligt berätta om identifierade frågeställningar så långt och den inledande analysen av dessa. Du får lyssna på Patric Thomsson som är utredningens sekreterare.

Moderator för dagen är Carola Fornelid, aktuarie, CaFo Actuarial Management AB.

Seminariet arrangeras genom ett samarbete mellan Svenska Aktuarieföreningen och Svenska Försäkringsföreningen.

Läs årets intressanta program och anmäl dig här

Varmt Välkomna !