Ekonomi och Solvens II seminarium den 7 november

Årets seminarium bjuder bland annat på en fördjupning inom Solvens II – dagsläget, IFRS, provisionsförbud m.m. Vi får även lyssna till Martin Noréus, Verksamhetsområdeschef, Försäkring och fond, Finansinspektionen som talar om livbolagens solvenssituation. Vidare ger Lars Bergendal, Kanslichef, Thulestiftelsen oss en inblick i hur Skandia AB omvandlas till ett ömsesidigt bolag.

Målgruppen för seminariet är anställda inom försäkrings- och pensionsinstitut som redovisningsspecialister, aktuarier, risk managers, compliance officers, internrevisorer och affärsledning. Seminariet riktar sig även till rådgivare, försäkringsförmedlare, revisorer, advokater, analytiker och kundansvariga inom bank och börsbolag.

Läs mer på Ekonomi och Solvens II