Den första gemensamma konferensen för alla Internationella Aktuarieföreningar (AAI)

THE FIRST JOINT COLLOQUIUM OF ALL IAA SECTIONS
 
The Institute of Actuaries in Belgium (IA|BE) organiserar den första gemensamma konferensen för alla Internationella aktuarieföreningar (ASTIN, AFIR-ERM, IACA, IAALS, IAAHS och PBSS). Konferensen hålls i Bryssel den 22-25e september 2024.
 
Konferensen ”JoCo2024” vill föra samman aktuarier, föreningsmedlemmar och medlemmar från Actuaries du Monde (AdM) runt temat ”Reconnecting Actuaries”:

– Återkoppla aktuarier efter en pandemiperiod som förändrade sättet de arbetar och möts på.

– Återkoppla aktuariers gemensamma intresseområden gällande de nuvarande och framtida utmaningarna inom yrket.

– Återkoppla aktuarier kring samma mål: mötas, utbyta erfarenheter, lära, upptäcka… och ha kul!

 

Inledningsvis efterfrågar The Institute of Actuaries in Belgium (IA|BE) aktuarier och föreningsmedlemmar, samt aktuariestudenter, att skicka in en ansökan om artiklar som kan komma att presenteras under konferensen. Artiklarna bör behandla den senaste forskningen och de aktuariella utmaningarna som uppstår från nya områden inom yrkesmässig och akademisk verksamhet samt från traditionella arbetsområden.
 
Förslag kan skickas in till och med 15e december 2023.
 
Konferensens hemsida samt formulär för ”Call for paper” hittas här: JoCo24 | 22-25 September 2024 | Brussels | IABE (joco2024.org