CERA-diplomering

Den första, tidsbegränsade, ansökningsperioden för CERA-diplom är nu avslutad. Vi tackar Arbetsgruppen för övergångsdiplomering, Malcolm Campbell, Erik Alm & Jane Niedra, som under hösten granskat inkomna ansökningar. Med anledning av detta vill vi också gratulera Susanna Björkwall, Peter Niman och Jörgen Olsén som efter ansökan mottagit föreningens CERA-diplom. Daniel Rufelt har tidigare erhållit CERA-diplom enligt ordinarie ansökningsförfarande.