Årsmötet genomfört

Föreningens årsmöte genomfördes enligt plan 2016-03-10. Sedvanliga förhandlingar klarades av, årsmötesprotokollet finns att finna under medlemssidorna.

Vi hälsar välkommen till Andreas Hulusjö, Anna Lindberg och Carl Sahlin som valdes in i styrelsen. Skandias tidigare VD Bengt-Åke Fagerman höll därefter ett spännande föredrag.

På årsmötet 2016-03-16 röstades också ja till föreslagna stadgar och en ändring av medlemskategorierna, se stadgarna här. En andra omröstning kommer genomföras den 19 april. Medlemsavgiften för år 2016 bestämdes till 650 kr.

Nästa medlemsmöte kommer hållas hos Folksam som är ny föreningsvärd.

Glad Påsk alla önskar styrelsen.