Årsmötesprotokoll 2022

Nu finns protokoll från årsmötet 2022-03-22 på medlemssidorna.