Årsmöte 2007

Årsmötet hölls den 6/3 2007.
Anders Sundström, VD för Folksam, höll ett föredrag om den svenska liv- och sakförsäkringsmarknaden i framtiden.

Protokollverksamhetsberättelserevisionsrapport och bokslut.