Årsmöte 17/3 2010

Svenska Aktuarieföreningen har årsmöte
onsdagen den 17 mars, kl. 17.00 på AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Resan från en sjuk försäkring till en sjukförsäkring
Föredrag av Adriana Lender,
Generaldirektör på Försäkringskassan

Ärenden:

1. Val av justeringsman
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Meddelanden
4. Styrelsens berättelse om föreningens och stipendiefondens verksamhet
5. Revisionsberättelse
6. Fastställande av årsredovisning och behandling av årsresultatet
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av revisorer och suppleant
10. Val av ledamöter i diplomnämnden
11. Fastställande av medlemsavgift för 2010
12. Utse valberedning
13. Föredrag av Adriana Lender