Årets etikseminarium den 6 november

Vad innebär det för en aktuarie att agera professionellt?

Lokal: Trygg-Hansa, Fleminggatan 18

Tid: tisdag 6/11 klockan 8.30 − cirka 16.00

 Programpunkter

  • Kontinuerlig yrkesutveckling för aktuarier
  • Legala frågor
  • Etiska regler
  • Disciplinära processen

Under programpunkterna genomförs grupparbeten som sedan redovisas. Genomgånget etikseminarium är ett krav för diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen.

Bindande anmälan till etikseminariet görs till Jane Niedra, via kansli@aktuarieforeningen.se senast tisdagen den 23 oktober.

Avgiften 500 kr inklusive moms kommer att faktureras. Meddela faktureringsadress vid anmälan.

Varmt välkomna!

Aktuarieföreningens styrelse genom Dan Mattsson, studiesekreterare