Aktuariefunktionen under Solvens II

Svenska Aktuarieföreningen (SAf) har genom Aktuarienämnden tagit fram ett dokument som beskriver SAf:s syn på aktuariernas och aktuariefunktionens roll under Solvens II-regelverket, vad gäller organisation och kompetenskrav.

Esbjörn Ohlsson har varit sammanhållande för arbetet så eventuella frågor bör ställas till honom eller Aktuarienämndens ordförande Bent Malmsjö.

Du hittar dokumentet här