Aktuarieföreningens medlemsundersökning

Resultaten från Aktuarieföreningens medlemsundersökning tidigare i år är nu sammanfattade i en presentation som återfinns på medlemsdelen här på hemsidan. Inloggningsuppgifter finns i mailet som skickades ut för ett par dagar sedan.

Aktuarieföreningens styrelse arbetar i nuläget med att analysera svaren från undersökningen, bland annat för att försöka dra slutsatser om vad medlemmarna anser bör prioriteras. Svarsfrekvensen var ca 30% och vi är tacksamma för alla svar.