Aktuarieföreningens årsmöte den 26 mars

Som tidigare meddelats, kallar Svenska Aktuarieföreningen till ett årsmöte tisdagen den 26 mars kl. 16.30 på Länsförsäkringar (Tegeluddsvägen 11-13).

Aktuarieföreningens årsmötestalare är Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef för If, som håller föredrag med titeln ”Aktuarie – Världens mest spännande jobb?”

För att ta del av årsmöteshandlingar, vänligen kontakta kansli@aktuarieforeningen.se

Förhandsanmälan (bindande till måltiden) sker till Kaidi Oja kaidi.oja@lansforsakringar.se) senast den 20 mars.