Aktuarieföreningen på LinkedIn

På initiativ av Utskottet för Nätverkande har Aktuarieföreningen numera en så kallad grupp på det sociala nätverket LinkedIn, för att samla de av föreningens medlemmar som är aktiva på nätverket. Tanken är att detta skall fungera som ytterligare en informationskanal för föreningen som kompletterar användningen av vår hemsida och utskick via e-post. Information om medlemsmöten, seminarier, sociala sammankomster och annat kommer att läggas upp löpande.

Vår förhoppning är att alla våra medlemmar som är aktiva på LinkedIn vill bli medlemmar i denna grupp, som även möjliggör för öppna diskussioner i digital form. Ni finner den här:

http://www.linkedin.com/groups/Svenska-Aktuarieföreningen-4904906

I övrigt vill vi informera om att en högprioriterad aktivitet är att få föreningens hemsida mer uppdaterad och aktiv. Ett arbete kring detta är initierat och diskussioner om förbättringar förs. Vi lägger återigen löpande ut presentationer från medlemsmöten på den särskilda medlemssektionen på föreningens hemsida.

Vi tar gärna emot synpunkter på hemsidans utformning och innehåll.