Actuarial Academy

EAA, European Actuarial Academy, anordnar flera olika seminarier under 2012 som kan vara av intresse för medlemmar i Aktuarieföreningen.

Vårens seminarer
Moving towards Dynamic Pricing in Non-Life Insurance
ORSA
Stochastic Modeling
Replicating Portfolios
Diversification in the Context of Solvency II
Actuarial Enterprise Risk Management
Risk Aggregation in the Context of Solvency II » Läs mer