AAE – Rapport från Bukarest

AAE är förkortningen av Actuarial Association of Europe och är en förening bestående av representanter från ett antal aktuarieföreningar i Europa. Jag deltar i en grupp vid namn Education Committee som träffas ca 2 gånger per år. Vi diskuterar utbildningsfrågor inom AAE och i våra respektive föreningar. Just nu diskuteras framförallt den nya föreslagna utbildningsplanen från IAA (International Actuarial Association). Den nya utbildningsplanen (Education Syllbus) sätter upp minimikrav för vad som krävs för att betraktas som Fully Qualified Actuary (FQA). Svenska aktuarieföreningen som medlemsorganisation måste därför uppfylla samtliga krav för de medlemmar som diplomeras.

Intentionen med den nya kursplanen är att en FQA ska kunna arbeta inom flera olika branscher och ha en bred kompetens. Målbilden är att yrket ska växa globalt. Uppdateringen av utbildningsplanen fokuserar därför på modeller/tekniker som kan appliceras inom många områden. Detaljerad specialistkompetens har tagits bort från utbildningsplanen till förmån för bredare kunskaper. IAA:s syn är att specialistkunskap kan fås genom olika typer av vidareutbildningar, t.ex. CERA.

Utbildningsutskottet och Styrelsen i den Svenska Aktuarieföreningen lämnade synpunkter på föreslagen utbildningsplan i en remissrunda före sommaren. Svenska Aktuarieföreningen ställde sig tveksam till förslaget av flera olika skäl. Två av dessa är att den saknar tydlig inriktning mot försäkring samt är för detaljerad.

Mötet i Bukarest behandlade till största delen IAA:s förslag. Ett förslag som alltså kommer påverka samtliga medlemsorganisationer i AAE. Åsikterna gick isär. Det mest intressanta är att olika länder har olika definition på vad en aktuarie är, vilket såklart leder till olika uppfattningar om vad en aktuarie bör ägna sig åt. När mötet avslutades hade vi nått en kompromiss som vi förhoppningsvis får igenom hos IAA. Utöver det hann vi med en trevlig guidad tur genom Bukarest i den Rumänska Aktuarieföreningens regi.

// Anna Flodström, LF