AAE i Bukarest

Betraktelser från möte med AAE och Insurance Committee, 24-25 september. Värd var den rumänska aktuarieföreningen. Katarina Östberg rapporterar. Bland annat diskuterades Solvens II samt aktuarie- och riskfunktionen. Läs redogörelsen nedan.

Betraktelser från Bukarest 20151018