Stabsaktuarie till aktuariefunktionen i Folksam Liv-gruppen

Som stabsaktuarie tillhör du Risk- och aktuariefunktionen för Folksam Liv-gruppen (RAF Liv). Inom RAF Liv finns dels ansvariga för aktuarie- respektive riskhanteringsfunktioner för försäkrings- och tjänstepensionsföretag inom gruppen, dels stabsaktuarier, finansiella riskanalytiker och verksamhetsriskanalytiker.

Aktuariefunktionen är stödjande och normgivande inom det aktuariella området och i frågor om risker i försäkringsrörelsen. Funktionen rapporterar löpande och på eget initiativ till vd och styrelse i frågor som rör metoder, beräkningar och bedömningar av bland annat försäkringstekniska avsättningar och värdering av risker i försäkringsrörelsen. Funktionen bidrar också till riskhanteringssystemet och företagets samt gruppens egna risk- och solvensbedömning.

Det här gör du som stabsaktuarie på Folksam

Folksam Liv-gruppen bedriver verksamhet inom försäkrings- och tjänstepensionsområdet med bred och komplex produktflora. Du kommer att få möjlighet att arbeta med såväl traditionell försäkring, riskförsäkring och fondförsäkring.

Som stabsaktuarie stödjer du aktuariefunktionens arbete med samordning och kvalitet i de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna. Aktuariefunktionen medverkar i pris- och produktöversyner, översyn av antaganden samt utformning av styrdokument på det aktuariella området. Därutöver bidrar vi i utvecklingen och förvaltningen av de aktuariella delarna av beräkningsverktyget för riskvärdering och prognoser som används bland annat för den egna risk-och solvensbedömningen för Folksam Liv-gruppen.

En viktig del av aktuariefunktionens arbete är att bevaka och tolka nya lagar och föreskrifter som påverkar det aktuariella ansvarsområdet inklusive redovisning, samt medverka i remisser inom försäkrings- och tjänstepensionsområdet.

Rollen innebär att du utöver samarbetet med övriga kollegor inom RAF Liv kommer att ha ett nära samarbete med de aktuarier som är verksamma inom Aktuarie Liv och Affärsområde Liv. Inom RAF Liv finns goda möjligheter att påverka ditt ansvarsområde och även ta rollen som ansvarig aktuariefunktion för ett eller flera företag inom Folksam Liv-gruppen.

Är du den vi söker?

Du uppfyller Finansinspektionens krav enligt föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse (FFFS 2015:8, 9 kap., ”Villkor för behörighet för att utföra uppgifter i eller ansvara för
aktuariefunktionen”).

Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
• Många års brett aktuariellt arbete inom liv- och tjänstepensionsförsäkring och vana att jobba företagsövergripande
• Arbete med bokslut och rapportering
• Att självständigt göra regelverkstolkningar inom försäkringsområdet och implementering av nya regelverk
• Att presentera egna analyser och slutsatser för ledning och styrelse.

Du har följande egenskaper och färdigheter:
• Hög integritet, välgrundade och tydliga värderingar
• Handlingskraft och vilja att ta initiativ
• Förmåga att lyfta blicken från detaljer och se helheten
• Samarbetsförmåga och pragmatism
• Du är kommunikativ och pedagogisk.

Hos oss gör du karriär i ett ansvarstagande företag

Vi är ett stort kundägt företag med kontor på flera håll i landet. Här finns många spännande yrkesroller och goda chanser till karriär på olika sätt. Vi stöttar våra medarbetares utveckling och har bra anställningsförmåner. För att öka samarbete och kreativitet jobbar vi aktivitetsbaserat. Se filmen om hur det är att jobba på Folksam, http://folksam.se/att-jobba-har.

Så söker du jobbet

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag, men senast 13 september 2021. Det gör under följande länk:
https://www.folksam.se/jobb-och-karriar/lediga-jobb/lediga-jobb-hos-oss?rmpage=job&rmjob=p466

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Artur Chmielewski, tf chef RAF Liv, 070-831 59 16.

Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Vi är cirka 4 000 medarbetare och vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och är måna om att de är rätt försäkrade.