Skandias Aktuarie Finance söker aktuarie

Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har närmare 2 miljoner kunder i Sverige, ett förvaltat kapital på mer än 750 miljarder kronor och långsiktiga åtaganden gentemot individer, företag och offentlig sektor. Läs mer på www.skandia.se.

Rollen är placerad på Lindhagensgatan i Stockholm.

Din roll

Avdelningen Aktuarie Finance ingår in i Skandias Finance och utgör ett av två aktuariella team. Avdelningen ansvarar idag för korrekt och ändamålsenlig värdering av koncernens försäkringstekniska avsättningar (FTA), andra aktuariella beräkningar och aktuariell rapportering. Vi fokuserar på att konsolidera dessa arbetsuppgifter inom Finansenheten. 
Till avdelningen Aktuarie Finance söker vi nu en aktuarie med följande arbetsuppgifter.

 • Ledande roll i arbete med kravställning och förvaltning av reservberäkningar för premiebestämda sparförsäkringsprodukter
 • Aktivt delta i löpande boksluts- och rapporteringsarbete
 • Aktivt delta i kravställning och utvecklingsarbete såsom med förändringsanalys, utveckling och förvaltning av centrala databaser.
 • Arbeta med analys och utveckling av försäkringstekniska metoder och modeller
 • Utveckla processen för att fastställa försäkringsteknisk avsättning i enlighet med olika regelverk
 • Arbeta med uppföljning av tillämpade antagandeparametrar, analys och förslag till uppdatering av antagandeparametrar
  •    Ha överbryggande roll mellan aktuariellt arbete med modeller för reservsättning och finansiellt aktuariellt arbete
  •    Vara delaktig i arbete med författning och förvaltning av styrdokument som FTB för FTA och andra modell- och styrdokument avseende reservsättning
  •    Vara en nyckelspelare i ett lag av aktuarier med förmåga att ta eget ansvar.

Din profil

Rollen ställer krav på analytisk förmåga, engagemang och noggrannhet samt en vilja att utveckla och utvecklas. Arbetet sker till stor del tillsammans med aktuarier inom Aktuarie Finance. Avdelningen samverkar brett med aktuarier på andra enheter samt kollegor inom övriga avdelningar. Det är därför viktigt att du är en teamspelare med den gemensamma leveransen som fokus. 

Rollen förutsätter att du kan driva arbete framåt på ett självständigt sätt samt på ett pedagogiskt sätt ska kunna förklara analyser och beräkningar även för personer utan aktuariell bakgrund. 

Teamet präglas av engagemang, ett öppet samarbetsklimat och en prestigelös hållning till varandra. Du bör därför vara en person som gillar att ta dig an och driva uppgifter, dela med dig av din kunskap och vara öppen för andras perspektiv. 

Din bakgrund

Vi söker dig som har flera års erfarenhet som aktuarie inom traditionell livförvaltning, gärna med erfarenhet och kompetens från reservsättning och förvaltning av premiebestämda sparprodukter. 

Du kan bygga och förvalta en reservsättningsmodell för premiebestämda produkter på egen hand med hjälp av vedertagna aktuariella verktyg och metoder och är en tillgång i modellutveckling genom kravställning och stöd.

Erfarenhet av arbete med aktuariellt bokslut är meriterande.

Din ansökan

Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Tanya Boyd, 076-838 10 93. Ansökan så snart som möjligt då intervjuer och urval kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag är 19 november 2021. Ansökan skickas till Tanya.Boyd@skandia.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:
Forena, Ingrid Laurén-Heumann, 0702-01 35 16
SACO, Maria Westberg Jonsson, 0727-13 59 45