Skandia söker Aktuarier

Reservsättningsaktuarier med produktansvar, Skandia
Har du erfarenhet av reservberäkningar för förmånsbestämda försäkringsprodukter
alternativt riskförsäkringsprodukter inom sjuk- och premiebefrielseförsäkring? Vi söker dig
som vill ta ett helhetsansvar för reservsättning för någon av dessa produkter och därmed
driva allt från kravställning till antagandeuppföljning och processutveckling. Låter det
intressant? Sök tjänsterna som aktuarie hos Skandias Aktuarie Finance!

Om tjänsten
Avdelningen Aktuarie Finance etablerades för över ett år sedan och ansvarar idag för korrekt
och ändamålsenlig värdering av koncernens försäkringstekniska avsättningar (FTA), andra
aktuariella beräkningar och aktuariell rapportering. Funktionen fokuserar på att konsolidera
dessa arbetsuppgifter inom Finansenheten. Avdelningen ingår in i Skandias Finance
Operations.

Till avdelningen, som kommer att bestå av fem medarbetare, söker vi nu två aktuarier med
följande arbetsuppgifter:
• Ledande roll i arbete med kravställning och förvaltning av reservberäkningar
för förmånsbestämda försäkringsprodukter alternativt för
riskförsäkringsprodukter för sjuk- och premiebefrielseförsäkring
• Aktivt delta i löpande boksluts- och rapporteringsarbete
• Aktivt delta i kravställning och utvecklingsarbete såsom med
förändringsanalys, utveckling av centrala databaser inom ramar för
projektarbete.
• Arbeta med analys och utveckling av försäkringstekniska metoder och
modeller
• Utveckla processen för att fastställa försäkringsteknisk avsättning för bl.a.
solvensändamål och den finansiella redovisningen
• Arbeta med uppföljning av tillämpade antagandeparametrar, analys och
förslag till uppdatering av antagandeparametrar
• Ha överbryggande roll mellan aktuariellt arbete med modeller för
reservsättning och finansiellt aktuariellt arbete
• Vara delaktig i arbete med författning och förvaltning av styrdokument som
försäkringstekniska beräkningsunderlag och andra modell- och styrdokument
avseende reservsättning
• Vara en nyckelspelare i ett lag av aktuarier med förmåga att ta eget ansvar.

Tjänsterna är placerade på Lindhagensgatan i Stockholm

Är det här du?
För tjänsten inom förmånsbestämda försäkringsprodukter söker vi dig som har några års
erfarenhet som aktuarie inom traditionell livförvaltning, gärna med erfarenhet och kompetens
från reservsättning och förvaltning av förmånsbestämda produkter. Du kan bygga och
förvalta en reservsättningsmodell för förmånsbestämda produkter på egen hand med hjälp
av vedertagna aktuariella verktyg och metoder och är en tillgång i modellutveckling genom
kravställning och stöd. Erfarenhet av arbete med aktuariellt bokslut är meriterande.

För tjänsten som riskförsäkringsaktuarie inom sjuk- och premiebefrielseförsäkring söker vi
dig som har några års erfarenhet som aktuarie, gärna med erfarenhet och kompetens från
reservsättning och förvaltning av riskförsäkringsprodukter sjuk- och
premiebefrielseförsäkring.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och rollerna ställer krav på analytisk
förmåga, engagemang och noggrannhet samt en vilja att utveckla och utvecklas.
Avdelningen samverkar brett med aktuarier på andra enheter samt kollegor inom övriga
avdelningar på Skandia Finance. Det är därför viktigt att du är en teamspelare med den
gemensamma leveransen som fokus. Rollen förutsätter att du kan driva arbete framåt på ett
självständigt sätt samt på ett pedagogiskt sätt kunna förklara analyser och beräkningar även
för personer utan aktuariell bakgrund.

Teamet präglas av engagemang, ett öppet samarbetsklimat och en prestigelös hållning till
varandra. Du bör därför vara en person som gillar att ta dig an och driva uppgifter, dela med
dig av din kunskap och vara öppen för andras perspektiv.

Vill du veta mer?
I dessa rekryteringar samarbetar Skandia med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsterna
via länkarna nedan. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Emily Wadman på 08-
120 50 428.

Förmånsbestämda försäkringsprodukter:
https://levelrecruitment.se/lediga-jobb/2383/

Riskförsäkringsprodukter inom sjuk- och premiebefrielseförsäkring:
https://levelrecruitment.se/lediga-jobb/2384/
Urvalet av ansökningar sker löpande. Välkommen in med din ansökan!

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett
människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och
samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension,
ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har närmare 2
miljoner kunder i Sverige, ett förvaltat kapital på mer än 600 miljarder kronor och långsiktiga åtaganden gentemot
individer, företag och offentlig sektor. Läs mer på www.skandia.se.