Riskanalytiker – Capital Management

We’re If. Our purpose is to give people confidence today to shape their tomorrow.

To make this possible, trust is our backbone. We stay ahead and challenge ourselves to grow. And we always put our hearts into it – because it takes more than bright minds to make brilliant things.

We’re a team of 7,900 dedicated professionals at the leading Nordic-Baltic insurance company. But most importantly, we are protectors of people, enablers of companies and encouragers of dreams. With our joint force of expertise and engagement we always stand by our customers’ side. Giving them the security and the confidence to be curious, explore new worlds, start new businesses and live their lives. Come and join us!

Enheten Capital Management är en del av riskhanteringsfunktionen på If. Våra huvudsakliga ansvarsområden är aggregerad riskmodellering, beräkning av solvenskapitalkrav och projektioner för kapital och risk inom If som koncern. Arbetet baseras på statistiska och matematiska modeller av både försäkrings- och investeringsverksamheten, och resultaten används för beslut kring, till exempel, Ifs återförsäkringsköp, investeringsallokering, kapitalallokering och finansiella mål, samt kapitalisering. Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra enheter inom Risk Management, andra koncernfunktioner samt försäkrings- och investeringsverksamheten.

Du kommer att vara del av ett hängivet team med ett tydligt avgränsat ansvarsområde. I och med det breda spektrum av uppgifter som täcks av enheten, är tjänsten en bra möjlighet att få en inblick i If som koncern, och därmed få en förståelse för riskerna som uppkommer i ett försäkringsbolag och hur dessa kan hanteras. Tjänsten ger dig en möjlighet till utveckling både vad gäller analytisk förmåga, tekniska kunskaper och förmågan till samarbete både inom teamet och med andra delar av koncernen. Du har också möjlighet att på sikt söka dig till andra analytiska roller inom If, exempelvis om du är intresserad av att jobba närmare försäkringsverksamheten.

Om rollen

Du kommer få en viktig roll i bolagets arbete kring kvantitativ riskhantering och dina arbetsuppgifter kommer att inkludera följande områden:

 • Utveckla och uppdatera Ifs interna modell samt verktyg som används för beräkning av regulatoriska kapitalkrav och kapitalplanering.
 • Utveckla metoder, system och processer som används för analys, kvantifiering, monitorering och rapportering av riskerna i Ifs verksamhet.
 • Genomföra projekt och ad hoc-analyser både på förfrågan och eget initiativ.
 • Ta fram rapporter och presentationer till Ifs Chief Risk Officer, ledning, styrelse och externa parter.
 • Bevara och utveckla vårt nära samarbete med andra koncernfunktioner och affärsverksamheten.

Vi erbjuder dig en möjlighet att verka inom ett kvantitativt team som täcker ett brett ansvarsområde och en möjlighet till snabb personlig och kunskapsmässig utveckling, och vi värdesätter personer med hög ambitionsnivå, personligt driv och social förmåga. Tjänsten är baserad i Bergshamra i Stockholm, men du kommer verka över hela koncernen som sträcker sig över Norden & Baltikum, i en miljö där vi värdesätter olika perspektiv, bakgrunder och kompetenser.

Vem är du?

 • Master of Science / Civilingenjör i matematik, matematisk statistik, teknisk fysik, försäkringsmatematik eller dylikt, med goda studieresultat.
 • Hög kvantitativ och analytisk förmåga.
 • Hög social kompetens och förmåga att presentera resultat för andra.
 • Ett självständigt och strukturerat arbetssätt.
 • Goda kunskaper i engelska (utöver svenska), både muntligt och skriftligt.
 • 0 – 5 års arbetslivserfarenhet.

Har du frågor om tjänsten, kontakta Henrik Sandberg, Head of Capital Management +46 733 380 414, henrik.sandberg@if.se

Sista ansökningsdag är 20 februari (ansök här), men skicka gärna din ansökan tidigare. Bifoga betyg från universitet/högskola i din ansökan. Vi ser fram emot din ansökan!