Projekt- och systemaktuarie

Kort kring PRI

PRI arbetar med att trygga pensioner i egen regi. Egen regi-systemet möjliggör att företag kan behålla medel för tjänstepension i bolaget och återinvestera kapitalet i verksamheten istället för att betala premier till ett externt försäkringsbolag (försäkringstryggad pension).

PRI-koncernen hanterar utfästelser på omkring 400 miljarder kronor varav cirka 340 miljarder kronor brutto är kreditförsäkrat i bolaget. PRI utför också ett stort antal uppdrag åt olika företag.

Syfte och målsättning med rollen

PRI arbetar med en ambitiös strategi (PRI 2025) mot vår målbild år 2025. Detta innebär att ett stort antal förändringar och projekt drivs i koncernen och dessa påverkar samtliga delar av verksamheten. I vår pipeline av förändringar finns ett stort antal olika initiativ där aktuariell input är centralt och vi söker därför nu en aktuarie för att bidra i förändringsarbetet.

PRI har ett flertal administrations- och beräkningssystem. Dessa system används för registerhantering av olika försäkringar/utfästelser men också för aktuariella beräkningar till kund och internt. Ett aktivt deltagande i förvaltningen i ett eller flera av dessa system kommer att ingå i uppdraget.

I våra system utförs beräkningar åt externa kunder men också för internt bruk. Beräkningarna inkluderar förmåns- och premieberäkningar, beräkning och prognos av svensk skuld och inlösenkostnad, IAS 19-värderingar, skuld enligt tryggandegrunderna, FTA, kapitalkrav, med mera. Beräkningar görs främst inom ITP 2, FTP 2, BTP 2 och företagsegna planer, men också för vår kreditförsäkringsverksamhet.

PRI har en förhållandevis liten aktuarieenhet, vilket ger stor möjlighet att bidra till utformningen av rollen och deltagande i andra aktiviteter där aktuarie arbetar såsom finansiell rapportering, ekonomisk styrning, ORSA etc.  

Rollen innebär många kontaktytor i koncernen; verksamheten och dess avdelningschefer, Utveckling och innovation samt produktägare, centrala och stabsfunktioner, affärs- och bolagsledning samt externa aktörer och kunder.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

  • Arbete inom PRI:s olika projekt med fokus på aktuariella frågeställningar. Detta innebär stöd till projekten och projektledare samt olika leveranser inom projekten.
  • Identifikation, prioritering och planering av förändringar i PRI:s systempark med fokus på aktuariella behov.
  • Stödja IT-utvecklare i leveranserna, där din roll främst är att stödja utvecklarna genom tydliga krav, prototyper, tester samt att vara tillgänglig för diskussioner och förtydliganden.
  • Upprätthålla god dokumentation och förståelse kring underliggande system.
  • Tolkning av regulatoriska krav och andra externa krav samt omsättning av dessa till praktiska krav.
  • Hålla dig à jour med utveckling i branschen och inom din specialistkompetens.

Vem är du?

Du är analytisk och strukturerad med hög grad av självständighet, integritet och planeringsförmåga. I och med att arbetet innebär praktisk hantering av en mängd frågor av olika dimensioner behöver du ha ett helikopterperspektiv för att kunna prioritera, men samtidigt veta när detaljarbete krävs samt kunna utföra sådant självständigt när det behövs.

Du tycker om att arbeta i projektform och har tidigare erfarenhet av detta.

Eftersom rollen innebär kommunikation med många olika intressenter bör du ha en god kommunikativ förmåga i tal och skrift.  Du bör även ha en förmåga att förstå verksamhetens behov, samt att kunna omsätta dessa till tydliga krav. Du måste också ha god pedagogisk förmåga för att kunna kommunicera angående ditt specialistområde (aktuariellt) med personer inom andra specialistområden (tillexempel projektledning, IT-utveckling och juridik).

Vi ser helst att du arbetat som aktuarie tidigare och har en akademisk examen med inriktning aktuariell matematik, matematisk statistik, system/datavetenskap, ingenjörsbakgrund eller jämförbar erfarenhet som säkerställer relevant faktakunskap för verksamhetsområdet.

Kunskaper inom förmånsbestämd pension är meriterande.

Organisatorisk placering

PRI har en matrisorganisation där aktuarieenheten arbetar mot samtliga avdelningar inom koncernen. I det dagliga arbetet kommer du att arbeta mot hela organisationen och ha mycket nära kontakter inom Utveckling och innovation, som sköter våra projekt och vår IT-utveckling, samt med produktavdelningarna.

Organisatoriskt är rollen placerad inom aktuarieenheten och du kommer rapportera till chef aktuarieenheten.

Sök tjänsten

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till Marcus Granstedt, chef Aktuarieenheten, på telefonnummer 070-232 97 75.

Mejla din ansökan och CV till marcus.granstedt@pri.se. Genom de personuppgifter du delger oss i din ansökan och din CV samtycker du till att vi behandlar dessa inom ramen för vår rekryteringsprocess. Om din ansökan inte leder till anställning, gallras uppgifterna efter avslutad rekryteringsprocess.

Vi jobbar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.